Tlf.: 2517 9090

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive en mail til os for at få et hurtigt tilbud.

Hvis du ønsker et uforpligtende tilbud med det samme, tager vi gerne kontakt til dig!

Bestil tilbud

Kvalitet

Vi arbejder med kvalitet allerede inden projektstart.

Vi har på basis af mange års erfaring med medicinsk oversættelse fastlagt en række retningslinjer for produktionen af vores oversættelser, som vi kalder for Good Translation Practice.

Good Translation Practice-retningslinjerne indeholder specifikke krav til de ressourcer, der bruges i vores projekter, og de arbejdsprocesser, som vores leverandører og medarbejdere følger, og formålet med dem er at sikre en ensartet høj kvalitet over tid og på tværs af sprog.

I vores øjne er man nødt til at operere med både sikring og kontrol af kvaliteten, hvis man ønsker at maksimere sandsynligheden for at opnå høj oversættelseskvalitet.

Kvalitetssikring er de ting, vi gør inden projektstart for at skabe rammerne for en god kvalitet i produktet.

Kvalitetskontrol er de ting, vi gør efter at have modtaget en oversættelse fra leverandørerne for at tjekke, at de leverer den vare, vi har bestilt.

For så vidt angår de opgaver, vi løser internt på kontoret, betyder det i langt de fleste tilfælde, at den ene af os står for selve råoversættelsen og en efterfølgende egenkontrol af den, inden den foreløbige oversættelse overdrages til den anden på kontoret, som så foretager en fuld kvalitets-kontrol af hele oversættelsen, dvs. af samtlige aspekter og på samtlige oversatte ord, ikke kun en stikprøvekontrol på f.eks. 10 % af oversættelsen.