Tlf.: 2517 9090

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive en mail til os for at få et hurtigt tilbud.

Hvis du ønsker et uforpligtende tilbud med det samme, tager vi gerne kontakt til dig!

Bestil tilbud

Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol er det næste skridt i vores Good Translation Practice-retningslinjer, og kontrollen sker, efter at oversætteren er færdig med oversættelsen, og før den leveres til kunden. Først og fremmest skal oversætteren foretage en egenkontrol af sin oversættelse, dvs. at oversætteren tjekker hele oversættelsen op mod kildeteksten, sætning for sætning, for at sikre, at alt er oversat, at intet er blevet udeladt, og at der ikke er nogen sproglige eller oversættelsesmæssige fejl.

For så vidt angår oversættelser til dansk, løser vi langt de fleste opgaver internt på kontoret ved, at den ene af os står for selve råoversættelsen og en efterfølgende egenkontrol af den, inden den foreløbige oversættelse overdrages til den anden på kontoret, som så foretager en fuld kvalitets-kontrol af hele oversættelsen, dvs. af samtlige aspekter og alle oversatte ord, ikke kun en stikprøvekontrol på f.eks. 10 % af oversættelsen.

For så vidt angår oversættelser til fremmedsprog, sender vi dem til en af vores udenlandske samarbejdspartnere. Proceduren er i princippet den samme som for internt løste opgaver: En oversætter står for selve oversættelsen og en egenkontrol, inden den foreløbige oversættelse kvalitetskontrolleres af en anden dygtig oversætter.
Når kundernes tidsplan og projektøkonomien tillader det, foretager vi en tredje kvalitetskontrol in-house på vores kontor. Godt nok har vi ikke lige stort kendskab til alle verdens sprog, men vi er skrappe til sprog, og vi er gode til at finde f.eks. objektive fejl såsom uoversat tekst, sproglig inkonsistens og layoutproblemer.